ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX

برس پلاستیکی

۴,۸۹۶,۰۰۰ ریال

برس بیضی شکل

با بالشتک بادی

مدل:P05-P0010-015-PP03

قیچی

۳,۰۱۹,۰۰۰ ریال

قیچی گوشه گیر ناخن

مدل KA301A چینار

 

برس گرد

۸,۷۵۶,۰۰۰ ریال

 برس گرد افشان حرارتی

تفلون

مدل:W19-R0155-079-VW07

۷۵mm

ناخن‌گیر

۱,۹۵۸,۰۰۰ ریال

ناخن‌گیر انگشت دست

مدل N819 S پالم۱

 
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX ساده

سوهان پا

۲,۸۵۶,۰۰۰ ریال

قیچی پیتاژ آرایشگاهی

۲۱,۰۵۲,۰۰۰ ریال

قیچی آرایشگاهی

مدل DI769

تک تیغه پیتاژاینوکس ایتالیا

سایز "۵.۵

 

قیچی

۳,۰۱۹,۰۰۰ ریال

قیچی گوشه گیر ناخن

مدل KA301A چینار

 
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX آلترناتیو

قیچی ناخن

۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال

ناخن‌گیر

۲,۱۲۱,۰۰۰ ریال

برس گرد

۵,۰۰۲,۰۰۰ ریال

برس گرد افشان حرارتی

تفلون

مدل:W19-R0125-079-VW07

۴۵mm

برس پلاستیکی

۱,۹۵۸,۰۰۰ ریال

برس بالشتکی

پلاستیکی قرمز دندانه پلاستیکی

مدل:P03-P0002-0147-PI01

ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX صفحه بندی فلش

سوهان ناخن

۱,۷۹۵,۰۰۰ ریال

سوهان ناخن

۲ کاره ۵ عددی

مدل HQE013 پارنا

شانه

۱,۷۱۳,۰۰۰ ریال

شانه حرفه‌ای

جدا کننده موهای گره خورده

مخصوص واکس و رنگ مو

کد Z01-C0301

برس گرد

۸,۷۳۱,۰۰۰ ریال

برس گرد حرارتی

دسته چوب سدر سرآلومینیوم پره دار

W08-R0005-053-VW01

۵۰mm

قیچی بینی

۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال

قیچی سرگرد

مدل P7089

مخصوص چیدن موهای بینی

ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX با آیکن

قیچی خیاطی

۵,۳۰۴,۰۰۰ ریال

برس گرد

۵,۰۰۲,۰۰۰ ریال

برس گرد افشان حرارتی

تفلون

مدل:W19-R0125-079-VW07

۴۵mm

ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX با بارگذاری بیشتر صفحه

ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX چرخشی