ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX

برس گرد

۹,۳۸۴,۰۰۰ ریال

برس گرد حرارتی

خوش دست چوب سدر سایز

مدل:W11-R0013-022-VW01

۷۵ mm

برس چوبی بدن‌شور

۸,۷۷۲,۰۰۰ ریال
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX ساده

قیچی آرایشگاهی

۳,۵۹۰,۰۰۰ ریال

قیچی آرایشگاهی

مدل KH1467

سایز ۵.۵ اینچ

قیچی آرایشگاهی

۲۱,۰۵۲,۰۰۰ ریال

قیچی آرایشگاهی

مدل DI795

سایز ۴.۵ اینچ

دندانه اره‌ای

برس چوبی

۵,۲۲۲,۰۰۰ ریال

برس چوبی بزرگ حرفه‌ای

دندانه چوبی

مدل:HNS07-020-035

موچین

۱,۹۵۸,۰۰۰ ریال

موچین آئینه ای سرطلایی

مدل SS-G17 GL چمیشان

ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX آلترناتیو

موچین

۱,۹۵۸,۰۰۰ ریال

موچین آئینه ای مدل منحنی

مدل:SS-G52

قیچی

۲,۳۶۶,۴۰۰ ریال

قیچی آرایشگاهی

۱۸,۹۳۶,۰۰۰ ریال

قیچی آرایشگاهی

مدل  Master P82500600S

تیغه اره‌ای

سایز ۵.۵ اینچ

ناخن‌گیر

۱,۹۵۸,۰۰۰ ریال
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX صفحه بندی فلش

ناخن‌گیر

۲,۱۲۱,۶۰۰ ریال

ناخن‌گیر انگشت پا

مدل N211 S پالم۲

حلقه شب بخیر

۸,۹۹۱,۱۰۰ ریال

برس گرد

۷,۶۷۰,۰۰۰ ریال

برس گرد حرارتی

دسته بامبو ۳ بعدی

مدل:W02-R0004-022-OW06

۷۳ mm

ست مانیکور جعبه چوبی

۱۷,۹۵۲,۰۰۰ ریال
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX با آیکن

برس پلاستیکی

۳,۷۵۳,۰۰۰ ریال

برس پلاستیکی حرفه ای

با بالشتک بادی

مدل:P05-H0011-027-PP03

برس گرد

۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال

 برس گرد افشان حرارتی

تفلون

مدل:W19-R0135-079-VW07

۵۵mm

برس گرد

۹,۷۹۲,۰۰۰ ریال

برس گرد سرامیک یونیزه 

مدل:W10-R0001-192-VW01

۷۵ mm

قیچی

۳,۰۱۹,۰۰۰ ریال

قیچی گوشه گیر ناخن

مدل KA301A چینار

 
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX با بارگذاری بیشتر صفحه

ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX چرخشی